martes, 8 de marzo de 2011

Taula de l 'aire
Amb el nom d'aire designem la barreja de gasos que formen l'atmosfera terrestre. L'aire manté la proporció dels seus diferents components

quasi invariable fins als 80 km, encara que cada cop és menys dens a mida que anem ascendint. A partir dels 80 km la seva composició es fa més variable.

Els dos principals components de l'atmosfera són el nitrogen, amb un 78% del total i l'oxigen amb un 21%. Com s'observa en la Taula 1, la resta de gasos tenen concentracions menors però importan

ts. L'atmosfera no té una composició uniforme en allunyar-nos de la superfície terrestre. A 5.5 km d'alçada trobem la meitat del total de la massa i s'arriba al 90% al voltant dels 30 km.


Esquema De les capes de l'Atomosfera i el Seu Gruix

Problemes i Solucions per respira aire a presióNo hay comentarios:

Publicar un comentario